Data wpisu: 22.12.2021
Zdjęcie do wpisu PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH- szkolenie dla dzieci
Nasza biblioteka bierze udział w programie „Sieć na kulturę”.
Jest to program, którego drugim etapem są szkolenia dla dzieci i młodzieży.
Nasza placówka realizuje szkolenie z tematyki PROJEKTOWANIE GRAFICZNE Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI CYFROWYCH
☑️ Kto może wziąć udział w szkoleniu?
Dzieci i młodzież od 10 – 18 lat (do ukończenia 18 r.ż.)
☑️Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Pozna dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędzie umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowie się o przysługujących mu prawach autorskich i co to jest creative commons.
Szkolenie odbędzie się w czasie ferii zimowych.
Zapisy do 23 grudnia w siedzibie biblioteki.
W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 10 osób!!!!