Dzisiaj trudno precyzyjnie wskazać konkretną datę powstania Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie. Warto jednak zaznaczyć, że w ubiegłym wieku istniała biblioteka Bractwa św. Anny, która mieściła się w wybudowanym w 1935 roku budynku, usytuowanym w centrum Gręboszowa (należącym do wspomnianego Bractwa, mieszczącym się naprzeciw kościoła parafialnego). Po II wojnie światowej budynek ten został wprawdzie zajęty przez władze gminy, szkołę i milicję obywatelską, ale jeszcze w latach 50. zbiory najprawdopodobniej znajdowały się w domu Bractwa św. Anny (w pomieszczeniu za sceną). Warto podkreślić, że zarówno w okresie międzywojennym, jak i jeszcze w czasach PRL, budynek Bractwa spełniał ważną funkcję jako swoiste kulturalne centrum wsi, gdyż właśnie tam przez lata m.in. funkcjonowało pierwsze kino w Gręboszowie, a także odbywały się akademie szkolne oraz różne okolicznościowe przedstawienia.

W późniejszych latach biblioteka nie miała samodzielnego, odpowiedniego budynku. Zbiory biblioteczne „wędrowały” po prywatnych domach. W 1962 roku wypożyczalnia prawdopodobnie mieściła się u państwa Gałów w Gręboszowie, naprzeciw kościoła, zaś rolę bibliotekarza pełnił wówczas Władysław Gała (do 1967 roku). Następnie w bibliotece pracowali: Natalia Wytrwał, Maria Łoś, Kazimiera Lizak, Krystyna Kowal, Maria Muszalska (pracowała w latach 1976-1981, wówczas biblioteka mieściła się u państwa Gardulskich w Gręboszowie), Halina Oleś (pracowała w latach 1981-1986, przeniosła bibliotekę do domu państwa Adamczyków), Marian Kalafarski, Krystyna Misiaszek, Wioletta Drewniany (w latach 1990-1999, wtedy to siedzibę biblioteki przeniesiono do obecnego miejsca), Aneta Kiełbasa (1999-2007) oraz Monika Kilian (pracuje od 2007 roku).

Warto również zaznaczyć, że już od 1969 roku instytucja ta posiadała swoją filię w Woli Żelichowskiej, gdzie funkcję kierownika pełnili kolejno: Stanisław Zych, Alfreda Kasza oraz Roman Gądek.

W 1996 roku doszło do połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury. Na bazie tych jednostek powstało Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie. Pierwszym dokumentem, który wprowadzał zmiany organizacyjne, była Uchwała nr XVIII/85/96 Rady Gminy Gręboszów z dnia 23 sierpnia 1996 roku w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury. Na mocy tego dokumentu zobowiązano kierowników obu tych instytucji, do porozumienia z Zarządem Gminy oraz pod jego nadzorem, do sporządzenia pełnej dokumentacji inwentaryzacyjnej łączonych placówek oraz opracowania projektu statutu nowej jednostki. Samo połączenie zmierzało do obniżenia kosztów utrzymania instytucji, jak również poprawy ich funkcjonowania.

Kolejnym aktem prawnym, który regulował kwestię połączenia obu tych instytucji była uchwała Rady Gminy z dnia 30 grudnia 1996 roku. W oparciu o ten dokument nastąpiło połączenie placówek oraz nadanie statutu nowo powstałej instytucji kultury. Osobowość prawną uzyskała ona z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, który nastąpił 2 stycznia 1997 roku.