Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie w roku 2018 otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja w kwocie 2100 złotych oraz wkład własny w kwocie 1500 złotych przeznaczone zostały na zakup książek dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, według ich preferencji czytelniczych. W ramach programu zakupionych zostało łącznie 187 pozycji książkowych- 106 z dotacji oraz 81 w ramach wkładu własnego. Poza programem ze środków własnych zakupionych zostało dodatkowo 71 pozycji książkowych. Łącznie księgozbiór biblioteki powiększył się w bieżącym roku o 258 woluminów, w tym: 125 dla dorosłych, 111 dla dzieci i młodzieży oraz 22 popularnonaukowe.

Zadaniem Programu Biblioteki Narodowej poprzez zakup nowości wydawniczych do bibliotek jest wzmocnienie bibliotek publicznych przez ciągły dopływ nowości wydawniczych, możliwość aktualizowania zasobów, jak również poszerzanie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki nieustannemu wzbogacaniu zasobów biblioteki czytelnicy chętniej i częściej ją odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Gminna Biblioteka w Gręboszowie zaprasza czytelników codziennie w godzinach pracy biblioteki.