Data wpisu: 13.10.2022
Zdjęcie do wpisu Galicyjskie drogi ku niepodległości

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie powiększył się o bardzo wartościową z punktu widzenia historii naszego regionu publikację- „Galicyjskie drogi ku niepodległości” pod redakcją prof. Stanisława Koziary oraz prof. Mariusza Wołosa. Tytułowa formuła tej książki- Galicyjskie drogi ku niepodległości- jest wiernym odwzorowaniem przewodniego hasła, jakie w roku 2018 towarzyszyło na terenie Ziemi Dąbrowskiej obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kierowany do czytelniczego odbioru tom prac jest częścią tego rocznicowego pokłosia. Gromadzi on bowiem materiały będące pisaną wersją wystąpień zaprezentowanych podczas konferencji zorganizowanej we wrześniu 2018 roku przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej. Zaproszenie do udziału w niej w roli referentów przyjęło grono znanych i cenionych badaczy nowszej historii, wywodzących się ze świata akademickiego, do których dołączyli także miejscowi historycy specjalizujący się w problematyce dziejów tej części regionu małopolskiego. Mimo stosunkowo skromnie zakrojonej inicjatywy konferencja ta stała się okazją do spojrzenia nie tylko na regionalne, ale też na o wiele szerzej postrzegane czasowo i geograficznie zagadnienia i wydarzenia, jakie wiążą się z tematyką niepodległościową. Co więcej, kwestii tych na terenie Ziemi Dąbrowskiej nie sposób było odłączyć od szeregu problemów natury społecznej i politycznej tego regionu, które dotyczą przede wszystkim losów od wieków dominującej tu klasy chłopskiej.