Data wpisu: 26.05.2022
Zdjęcie do wpisu Biblioteka czynna w soboty
Drodzy Czytelnicy,
informujemy, że od stycznia 2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie jest dostępna dla użytkowników również w soboty.
Jest to podyktowane potrzebami i oczekiwaniami, głównie czytelników aktywnych zawodowo. Dla osób pracujących czas potrzebny na dotarcie do biblioteki często koliduje z godzinami otwarcia placówki i sobota staje się jedynym dniem, w którym mogą skorzystać z zasobów biblioteki.
Dodatkowo wymóg otwarcia w soboty jest jednym z warunków otrzymania dofinansowania do zakupu nowości wydawniczych przez MKiDN.
W wyznaczone soboty biblioteka będzie dostępna dla czytelników w godzinach 9.00-13.00.
Najbliższa „czynna” sobota to 28 maja.
Kolejne terminy będą podawane na bieżąco.
Zapraszamy!