Data wpisu: 31.08.2021
Zdjęcie do wpisu Powiatowe Święto Bibliotek w Oleśnie

W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, II Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Wicedyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Maria Cibicka, Przewodnicząca Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Żaneta Kubic, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk, przedstawiciele samorządów powiatu dąbrowskiego, Radni Powiatowi: Jarosław Bartoń, Andrzej Giza, Kamil Kwiatkowski, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, Centrów Kultury oraz liczne grono aktualnych i emerytowanych pracowników bibliotek publicznych i szkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych pracowników bibliotek. Pierwsze, najwyższe odznaczenie, Medal Złoty za Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta RP otrzymała Teresa Pater z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Uroczystego wręczenia odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Ryszard Pagacz II Wicewojewoda Małopolski. Kolejne odznaczenie, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymały: Ewa Cholewa z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie, Bernadetta Łucek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie i Dorota Margosiak z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Odznakę w imieniu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wręczy Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski.

Przyznane zostały również wyróżnienia powiatowe „Zasłużony Bibliotekarz Powiatu Dąbrowskiego 2021”. Otrzymali je bibliotekarze odznaczający się zaangażowaniem w wykonywane obowiązki: Barbara Guzik z Gminnej Biblioteki Publicznej w Bolesławiu, Sylwia Guca, Anna Miodowska-Zawiślak, Marta Stachura z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Małgorzata Zielińska bibliotekarz z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Monika Kilian z Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie, Edyta Jurczyk z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mędrzechowie, Katarzyna Foder z Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Alicja Błocho z Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy, Danuta Walczyk z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. Wręczenia wyróżnień – unikatowych statuetek wykonanych przez Stanisława Strońskiego, dokonali: Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Starosta Powiatu Dąbrowskiego Lesław Wieczorek, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Krzysztof Bryk oraz przedstawiciele organizatorów poszczególnych bibliotek.

Po części oficjalnej rozpoczął się koncert muzyki operetkowej pt. „Śpiewanie raduje serce” w wykonaniu solistów Alicji Płonki, Katarzyny Plewniak i Tomasza Furmana przy akompaniamencie Katarzyny Leśniak-Skóra. Na zakończenie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na bankiet przygotowany przez pracowników Szkoły Podstawowej w Oleśnie. Uroczystość poprowadził Łukasz Fijał – reżyser teatralny, autor scenariuszy, kierownik produkcji teatralnej.