Data wpisu: 23.10.2019
Zdjęcie do wpisu „PorozmawiajMY. Proszę!”- podsumowanie

Dnia 18 października sala GCKiCz po brzegi wypełniona była młodzieżą z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Gręboszowie. Młodzież wraz z nauczycielami przybyła, aby porozmawiać z artystką, pedagog Beatą Duda. Działając w kręgu swoich pasji oraz chcąc pokazać młodzieży, że całkiem niedaleko nas znajdują się ciekawe zabytki architektoniczne, Pani Beata wybrała temat zamku Krzyżtopór. Po krótkim przedstawieniu historii i ciekawostek dotyczących zamku, przyszedł czas na aktywność zebranej młodzieży. Zadania wymagały od uczestników dużej dozy wyobraźni, kreatywności i dobrego humoru, który tego dnia dopisywał. Przeprowadź wywiad z duchem Krzysztofa Ossolińskiego, zaprojektuj i przedstaw swój herb, zorganizuj wielki bal na zamku- to tylko niektóre polecenia prowadzącej. Na końcu przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, w szczególności Pani Beacie Duda za przeprowadzenie zajęć z młodzieżą. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji ze spotkania oraz do galerii zdjęć.

Porozmawiajmy