Data wpisu: 21.11.2019
Zdjęcie do wpisu Nowości w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Gręboszowie otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Dotacja w kwocie 2090 złotych oraz wkład własny również w kwocie 2090 złotych przeznaczone zostały na zakup książek dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, według ich preferencji czytelniczych. W ramach programu zakupionych zostało łącznie 220 pozycji książkowych- 98 z dotacji oraz 122 w ramach wkładu własnego. Poza programem ze środków własnych zakupione zostały dodatkowo 144 pozycje książkowe. Łącznie księgozbiór biblioteki powiększył się w bieżącym roku o 266 woluminów, w tym: 129 dla dorosłych, 90 dla dzieci i młodzieży oraz 47 popularnonaukowych.

Zadaniem Programu Biblioteki Narodowej jest wzmocnienie bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych do bibliotek, ciągły dopływ nowości wydawniczych, możliwość aktualizowania zasobów, jak również poszerzanie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. Dzięki nieustannemu wzbogacaniu zasobów biblioteki czytelnicy chętniej i częściej ją odwiedzają, co wpływa na wzrost wskaźnika czytelnictwa.

Gminna Biblioteka w Gręboszowie zaprasza czytelników codziennie w godzinach pracy biblioteki.

 

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.